Vstup cizinče, leč pamatuj: do Tajemné komnaty vstupuješ na vlastní nebezpečí. Pokud v ruce nedržíš knihu z balíčku, který jsme aktuálně rozeslaly, následující bonusový materiál ti prozradí, jakou knihu v balíčku nalezneš. 

Everyone hides.

Gilded Wolves je fantasy román spisovatelky Roshani Chokshi odehrávající se v magické Paříži v roce 1889 a točící se kolem skupiny nadaných zlodějíčků, co spojí své síly, aby společně získali artefakt, který jim umožní dosáhnout jejich rozličných cílů. Ačkoliv je tak příběh zlodějské šestice plný magie, je také pevně ukotvený v historických událostech Francie 19. století - a právě o tom je obsah naší Tajemné komnaty tentokrát. Vezmeme tě na výlet do Paříže 1889 na (nechvalně) proslulou světovou výstavu, řekneme si něco o postavě Enriqueho a jeho touze náležet ke skupině Ilustrados, a v neposlední řadě si také povíme něco o symbolech, podíváme se na chrámový indický tanec bharatanátyam, který v knize tančí nadaná Laila, a povíme si něco o Nellie Bly. Pozor, obsah Tajemné komnaty může obsahovat drobné spoilery; doporučujeme ho přečíst až po přečtení knihy Gilded Wolves.


Roshani Chokshi

Třikrát interview s autorkou Gilded Wolves 

O Roshani Chokshi bychom toho mohly napsat spoustu, ale... nejlepší budeš mít, když si s ní rovnou přečteš interview. Zjistíš tam třeba, že kdyby se někdy Gilded Wolves zfilmovalo (ano, prosím!), přála by si, aby Sevérina hrál Rami Malek, který ztvárnil Oscarového Freddiho Mercuryho v Bohemian Rhapsody


Enrique a jeho etnická identita

It wasn't his intellect that made him unwanted. It was his face.

Gilded Wolves není jenom fantastickým příběhem o honbě za tajemnými artefakty; románem se také prolíná několik osobních rovin hlavních postav - jejich tužeb, motivací, a strachů. Enrique je přitom jednou z nejzajímavějších a nejkomplexnějších postav, které v románu potkáš. Kromě neheterosexuální orientace totiž jeho vrstevnatá identita skrývá ještě jedno tajemství: Enrique se hlásí k filipínskému etniku a jeho velkým snem je přidat se ke skupině Ilustrados ("osvícení, vzdělaní"), filipínské vzdělané elitě, která se v 19. století zasazuje o reformu Filipín a osvobození země od španělské nadvlády. Naneštěstí pro Enriqueho, jeho tvář neodpovídá rasovým představám skupiny Ilustrados, která - alespoň v románu Gilded Wolves - odmítá přijmout mezi sebe někoho, kdo je tzv. mestizo, Filipínec s jinými než filipínskými předky, obvykle pak s předky bělošskými. Jinými slovy -- Enrique má bílou pleť a rysy bělocha, a tak ačkoliv se cítí být Filipíncem, není mezi ně na základě rasových předsudků přijat. Enrique je z této skutečnosti velmi nešťastný, protože ačkoliv k filipínskému etniku cítí příslušnost, ostatní ho jako Filipínce nevnímají. Ocitá se tak na opačné straně problému, kterému čelí například Freddie Mercury ve filmu Bohemian Rhapsody, který patřil do indické komunity Parsi, ale po přestěhování do Británie a vybudování umělecké persony se k etnické menšině přestal hlásit. Freddie má indické rysy, a je proto za příslušnost k etnické menšině urážen či popotahován, přeje si proto nebýt s ní spojován ani prostřednictvím jména. To Enrique by naopak dal cokoliv za to, aby na něm jeho etnická příslušnost byla vidět. Bohužel pro oba, etnická příslušnost - ač dědičná (získáváme ji po svých předcéch) - nemusí být okem viditelná. Například Alexis Bledel, představitelka Rory v Gilmorových děvčatech, se hlásí k latinoameričanům, protože oba její rodiče pochází z Argentiny a jejím rodným jazykem je španělština, a anglicky se tak naučila až s nástupem do školy. Kdo to ale neví, řekl by o ní, že je jenom Američankou. Etnicita totiž není o tom, jak vypadáme, ale o tom, jak se cítíme, k čemu se hlásíme, a komu se narodíme. Můžeme se proti ní vymezovat (jako Freddie), ale také se k ní můžeme hlásit (jako Enrique nebo Alexis). Enrique ovšem brzy zjistí, že to, že se on sám cítí jako příslušník filipínského etnika, pro členy Ilustrados není dost dobré. Soudí ho totiž na základě vzhledu. Protože nevypadá "jako jeden z nich," nevěří mu, že doopravdy je jedním z nich. Podobné rasové předsudky bohužel dnes a denně ovlivňují miliony lidí - jsme totiž zvyklí, že lidé patřící do naší etnické skupiny mají určité rysy a velmi rychle si všimneme, pokud takové rysy někdo nemá. Důležité je však nezapomínat, že etnikum nemusí mít se vzhledem nic společného. Etnická příslušnost totiž dost často, stejně jako sexuální orientace, není na člověku vidět. Je jenom jedním z kousků naší identity, jedním střípkem skládačky, který je ale důležitý a často hraje v našem životě - stejně jako například v životě Enriqueho - důležitou roli, a neměl by nám být upírán. 


Symboly

"People die for symbols. People have hope because of symbols. They're not just lines. They're histories, cultures, traditions, given shape." - Enrique

Symboly hrají v Gilded Wolves, ale také v našem každodenním životě a v naší historii, důležitou roli. I proto se Enrique po Hypnosovi slovně ožene (viz. výše), když Hypnos v reakci na Enriqueho "něco na tom bude, na tom, že on i ten druhý muž na sobě měli obrázek včely" protočí oči se slovy "nezačínej zase, není to nic víc než symbol." Symbol je znak, kód, který zastupuje skutečnost. Vztah mezi skutečností a symbolem je přitom daný zvykem či dohodou, což znamená, že jsme se na tom, co bude symbol v rámci určité kultury označovat, dohodli. Například pokud uvidíme symbol ✞, spojíme si ho s křesťanstvím. Symbol ♀ si zase nejspíš spojíme s ženským genderem. Když ale uvidíme symbol kříže ✚na budově, nepůjde o křesťanství, ale o nemocnici. Symbol ♀ v knize o astronomii zase bude odkazovat k planetě Venuši. 

Vztah mezi symboly a tím, co označují, je naučený, utváří se v různých kulturách, a může se tak proměňovat historicky, ale i kulturně. Například hákový kříž, neboli svastika, který je dnes spojován výhradně s nacismem, je prapůvodně ornamentem, později pak náboženským symbolem, který se objevuje již v době neolitu a dodnes se objevuje ve východních náboženstvích hinduismu či buddhismu, kde označuje univerzální harmonii, lásku, milosrdenství, nebo také stabilitu. Ještě předtím, než Hitler svastiku zneužil pro propagandu nacismu, byl v Evropě také symbol svastiky chápán jako symbol štěstí, podobně jako čtyřlístek. Následkem zneužití symbolu pro nacistickou propagandu byly ovšem veškeré další významy spojované se svastikou v zemích Evropy nenávratně zničeny a dnes hákový kříž, alespoň v západní kultuře, označuje výhradně nacismus a hrůzy s ním spojené, a jako takový se také nesmí používat. 

V knize Gilded Wolves se objevuje hned několik symbolů - vedle včely je to například egyptský symbol Horovo oko. Napadá tě, co třeba takové Horovo oko znamená? A co takhle symbol včely? Tady si o symbolu včely, úlu a medu můžeš přečíst v češtině trochu víc.   


Honba za pokladem 

- seznam se s Nellie Bly 

Americká novinářka, spisovatelka, podnikatelka a charitativní pracovnice

Doluštil/a jsi a ptáš se, proč jsme vybrali Nellie Bly jako hrdinku naší honby za pokladem? Chtěly jsme, aby honba za pokladem navazovala na období knihy Gilded Wolves a zároveň, aby hrdinkou byla žena. Světová výstava byla v rukou můžu, kteří rozhodovali o všem. Volební právo žen bylo v roce 1889 na bodu mrazu, a tak jsme chtěly dát prostor jedné odvážené ženě, která se prosadila v čistě mužském světě. Nellie Bly se na počátku své kariéry věnovala reportérské činnosti o alarmující pracovní situaci žen a žen továrních dělníků, kteří byli nuceni pracovat v nevyhovujících pracovních podmínkách. Tím se ovšem stala trnem v oku majitelů továren, kteří začali tlačit na redakci a Nellie byla přeložena do "ženské" rubriky módy a zahradnictví. Vzhledem k jejímu sociálnímu cítění ji tato témata nenaplňovala a v roce 1887 začala pracovat pro Josepha Pulitzera v novinách New York World. Jako jedna z prvních investigativních novinářek se v rámci reportáže nechala shledat psychicky labilní a podstoupila "léčbu" v nemocnici Bellevue pro duševně choré ženy. Po deseti dnech sepsala reportáž, kterou vydala i knižně - Ten Days in a Mad-House (Desed dní v blázinci). Její reportáž pomohla k nápravě zdravotní péče o nemocné a zároveň jí přinesla světový věhlas. Mimo její cestu kolem světa, na kterou se s Nellie můžete vydat v naší honbě za pokladem, vymyslela Nellie také patent na zlepšení tvaru lahví na mléko a byla jednou z prvních válečných reportérek na východní frontě během 1. sv. války.


Historické události v Gilded Wolves

Ačkoliv román Gilded Wolves můžeme zařadit mezi fantasy romány, podobně jako například Temnota (Kiersten White) čerpá z opravdových historických událostí své doby. Proto se na stránkách Gilded Wolves potkáš například s odkazy na pařížskou světovou výstavou z roku 1889, nebo na zárodky filipínské revoluce, která sehrála důležitou roli v emancipaci Filipín.

Skupina Ilustrados, jejíž součástí by se Enrique tak rád stal,je v překladu skupinou "osvícených." Vymezila se počátkem 19. století a mezi její členy patřili vysoce vzdělaní muži, obvykle právníci či lékaři, Filipínci čistého či smíšeného původu. Díky svému vzdělání a zcestovalosti se dostali do kontaktu s množstvím lidí v Evropě i v Americe a koncem 19. století se tak stali zásadními mluvčí filipínského nacionalismu. Věřili, že filipínské národní povědomí se nejlépe posílí zlepšením vzdělání a podpořením vzniku silné filipínské identity. Kritizovali španělské zásahy do vlády, náboženství, a armády Filipín a po vzoru západního myšlení požadovali odloučení Filipín od nadvlády Španělska. Členové skupiny Ilustrados, jako například Marcelo de Pilar či José Rizal, se tvrdě vymezovali vůči španělskému kolonialismu a filipínským podmínkám ve svých knihách, ale také v časopise La Solaridad (Solidarita), který vycházel jako dvoutýdenník v Barceloně v roce 1889.

Světová výstava v Paříži 1889, v pořadí již čtvrtá světová výstava, byla pro Francii výjimečná. Tématem výstavy byla Velká francouzská revoluce a výstava oslavovala 100. výročí vzniku francouzské republiky. Přirozeně bylo v zájmu Francie dát světu najevo, jak významnou velmocí je a nalákat k návštěvě co největší počet návštěvníků. Světová výstava měla za úkol ukázat nejnovější technické pokroky, divy světa, a zároveň zprostředkovat setkání významných evropských mocností s méně (v dobovém pohledu) vyspělými státy, resp. koloniemi.

Ale všechno popořádku. Mezi největší lákadla tehdejší světové výstavy patřila: Eiffelova věž, průmyslový palác, "Wild West Show" Buffalo Billa s ostrostřelkyní Annie Oakley a v závěru také domorodou vesnici, ve které po dobu konání výstavy žilo 400 lidí. Jako každá nekonvenční stavba i Eiffelova věž způsobila ve své době velký rozruch. Vymykala se všem dobovým konvencím. Byla extrémně vysoká (přes 300m), nebyla postavená z tradičních stavebních materiálů (do té doby převážně kámen), a i svým tvarem byla velmi inovativní. Jeden z největších odpůrců věže, Charles Garnier, se o ocelové konstrukci věže vyjádřil takto: "Postavili pouze kostru monumentu. Nemá žádnou kůži." Onou kůží Garnier myslel cokoliv, co by zamaskovala ohyzdnou ocel, která v té době neměla v architektuře místo. Ocel byla brána jako nástroj pro inženýry, vhodná ke stavbě mostů či viaduktů. Teď je už jasné, že Garnier, či další Eiffelův rival Bourdais, neuspěli a přes všechny námitky se stavba věze podařila dovést ke zdárnému konci. Napříč nevoli se, možná i trochu ironicky, stala naopak symbolem celé Paříže. Mimo již zmíněná lákadla se na světové výstavě mohli také návštěvníci proletět prvními létajícími balóny (plněné vodíkem), poslechnout si herce a operní orchestr skrze telefonní sluchátka, nebo se obdivovat kráse "imperiálního diamantu" (184.5 karátů, 36.90g, dnes známý pod jménem Jacob Diamond), pátého největšího diamantu světa.

Z dnešního pohledu nejvíce šokujícím exponátem je však domorodá vesnice, ve francouzštině village nègre. V podstatě se jednalo lidskou ZOO, kam kolonialisté dovezli domorodce pro účely živé diorámy. Tyto lidské ZOO byly v Evropě svého času velmi populární a jejich účelem bylo poukázat na fakt, že domorodí obyvatelé jsou jakýmsi vývojovým mezičlánkem mezi "vyspělými Evropany" a prapředky z doby neolitu. S domorodci bylo často nakládáno jen jako s pouhou atrakcí, často byli vystavování v klecích, nazí, či jen spoře zahalení. Francouzská světová výstava odstartovala boom lidských ZOO, které potom probíhaly v dalších městech Evropy.

Indický tradiční tanec bharatanátyam

Laila z knihy Gilded Wolves je dokonalou tanečnicí, víš ale, jak vypadá tanec, kterým učarovala Séverinovi? Podívej se, jak vypadá jeden z nejstarších tanců v Indii; chrámový tanec bharatanátyam z jihoindického státu Tamilnádu , který tradičně tancovaly sólově pouze chrámové tanečnice a o němž se v hinduismu věří, že byl stvořen Brahmou jako forma rituálu, ale také božské komunikace, skrze kterou se obyčejní, nábožensky nevzdělaní lidé mohli přiblížit Stvořiteli. Podívej se třeba na sólový tanec Surabhi Bharadwaj (níže) nebo si zadej výraz bharatanatyam do Youtube přehrávače a mrkni na některou z mnoha variací na tento indický chrámový tanec.

Naše oblíbené citáty z knihy Gilded Wolves


 • "Secrets keep my hair lustrous," said Séverin.
 • "Fashion, my love, just like the universe, owes you neither explanation nor rationale."
 • "Oh no, shiny things," moaned Hypnos, clapping his hands to his heart. "My weakness."
 • ...what she'd felt that night was a pull... the kind that keeps stars from falling out of the night sky.


Chceš si přečíst Gilded Wolves?

Chceš se s námi vydat do magické Paříže?

Na skladě nám zbývá pár dubnových balíčků. Kromě knihy Gilded Wolves v něm najdeš knihonáramek, který byl vyrobený přímo do našeho balíčku a ladí ke knize, záložku, kterou si tu novou knižní krásku budeš moct založit, a jeden dárek, který tě obzvlášť potěší, pokud jsi fanouškem světa Šesti vran od Leigh Bardugo. Navíc se můžeš těšit na honbu za pokladem - součástí balíčku totiž jsou i šifry a hádanky. Pokud je vyřešíš a objednáš si náš červnový balíček, bude tě v něm čekat ještě jeden dárek navíc ♥ 

Yay BOOKS - dubnový balíček (2019)

Dubnový Yay BOOKS bude jeden velký #yayzazitek. Jdeš do toho s námi? v balíčku najdeš fantasy román Gilded Wolves v anglickém jazyce , vyšel v prosinci 2018 a ti, kdo si ho zamilovali, ho přirovnávají k Šesti vranám; pokud chceš vědět o knize víc, zaskoč do Tajemné komnaty, kde se ke knize skrývá bonusový obsah knihonáramek , který ladí ke knize, protože nám ho Marťa vyrobila na míru ♥ záložku , kterou si tu novou knižní krásku budeš moct založit nádhernou nálepku ke knize  Šest vran od Leigh Bardugo

680,00 Kč 799,00 Kč

Yay BOOKS - únorový balíček (2019)

Doprodej našeho zamilovaného únorového balíčku. historický fantasy román Klan , ve kterém se hrdinka nebojácně ohání mečem a sekyrou (kniha je v českém jazyce ) shakespearovskou tragédii o lásce na první pohled Romeo a Julie černý čaj (indický assam s kakaovými boby, vanilkou a měsíčkem) od Literary Tea Company s citátem Mary Shelley dvě úžasné placky od divoké tužky  (placka knihomol a druhá, náhodným losem vybraná placka - buď "tento odznak je viteál" nebo "tolik knih, tak málo času") už tradičně náš ručně šitý pytlík na knihu a jiné drobnosti V ceně balíčku není zahrnuto balné a poštovné. Spolu s balíčkem obdržíš heslo do našeho literárního klubu na Goodreads ♥

680,00 Kč 799,00 Kč

  Vegr yfir fjor

  Čest je víc než život

  Náš únorový balíček dorazil, tys vybalil/a knížky a ptáš se, co že to je zač a proč byly v balíčku knihy hned dvě? Neboj, všechno se dozvíš. Ale nejprve se pohodlně usaď, pusť si knižní trailer ke Klanu (v originále Sky in the Deep; Adrienne Youngová) a nalaď se s námi na tuhle komorní, historickou fantasy ze severu. 

  Naladěno? Tak teď už jen zbývá přihlásit se do naší Goodreads skupiny, kde budeme Klan, ale také o hru Romeo a Julie od Williama Shakespeara společně číst a průběžně si o obou knihách povídat ♥ A pokud sis náš balíček neobjednal/a, můžeš si pro svůj ještě skočit sem a nebo si alespoň přečíst bonusový obsah ke knize tady v Tajemné komnatě.


  Proč jsou v balíčku dvě knihy?

  Kniha Klan se nám líbila, ale... pokud čteš young adult knih hodně, neunikne ti, že ačkoliv se Klan odehrává v originálním prostředí, děj zas tak originální není. Protože ale v románu Youngové najdeš podobná témata jako v shakespearovské tragédii Romeo a Julie, řekly jsme si, že si na knize ukážeme, jak o literatuře mluvit a jak ji rozebírat. Po přečtení obou knih a zapojení do naší debaty na Goodreads budeš ideálně schopná/ý najít mezi oběma knihami styčné body a o obou knihách budeš umět říct víc než jen o čem byly. Pokud před sebou máš třeba maturitu, určitě se ti to bude hodit. Stejně tak ti to pomůže, pokud rád/a píšeš knižní recenze, ale někdy máš pocit, že moc nevíš, co o knize říct :)

  Adrienne Youngová

  Román Klan je prvotinou texaské spisovatelky Adrienne Youngové. Ačkoliv se kniha řadí mezi tzv. standalone ("samostatné") romány, na podzim 2019 vyjde Youngové další kniha, která Klan doplňovat. 

  Youngová chtěla být spisovatelkou už odmalička, poštěstilo se jí ale až s Klanem, což je šestá kniha, kterou kdy napsala - ostatní knihy jsou buď nedokončené, nebo skončily v šuplíku. Miluje jógu, historii, jídlo a umění.

  Co doufáš, že si čtenáři z tvého příběhu odnesou?

  Že změna je život. Často podle mě věříme, že když se změníme, vzdáme se našich zaběhnutých myšlenkových postupů nebo názorů, zpronevěříme se tím sami sobě i ostatním a lidi se na nás budou dívat jako na někoho, kdo to vzdal, kdo upustil od toho, kým je. Přitom změna je pravý opak - je to cesta, která nám pomáhá zjistit, kdo vlastně jsme.

  - Adrienne Youngová pro "the Nerd Daily"


  Ženy ve vikinské společnosti

  Pamatuješ se ještě na Ladu z knihy Temnota, která sama vládla celému Valašsku? A co takhle holky mořeplavkyně z románu SEAFIRE? Říkaly jsme, že obojí je fikce, kterou se autorky snaží poukázat na to, jaké by to bylo, "kdyby." Kdyby Vlad III. Dracula byl žena. Kdyby v námořnickém románu nevládli moři muži ale ženy. Klan je trochu jiný případ. Ženy měly ve vikinské společnosti pevné a důležité postavení. Na jejich práci, kterou byla obvykle starost o rodinu a farmu, se nekoukalo svrchu. Ženy se mohly rozvést, pokud se jim v manželství nedařilo, ačkoliv manželství jim bylo předem domluveno, tak jako tomu bylo (a někde doposud je) i v jiných společnostech. Ve výjimečných případech mohly vlastnit majetek nebo i dědit. Navíc se s postupným výzkumem zjistilo, že během vikinských výprav nezůstávaly vždycky doma, ale na výpravy se vydávaly společně s muži. Navíc v roce 2017 archeologové přezkoumali kostru domnělého vikinského válečníka, kterou už v roce 1880 objevila archeoložka Hjalmar Stople, a po přezkoumání DNA kostry zjistili, že válečník je ve skutečnosti válečnice. A tak ačkoliv donedávna historikové věřili, že vikinské ženy neměly jinou možnost, než se celý život starat o rodinu a úrodu, nabízí se otázka, zda vikinské ženy přece jen neměly možnost žít jako válečnice vykreslené v knize Klan.

  Pokud se chceš o vikinských ženách dozvědět víc, můžeš se podívat na dokument na Youtube. A pokud čteš i v angličtině, tady se můžeš dozvědět víc o tom, jak historikové a jejich předsudky zkreslují historii.


  Vikingský nebo vikinský?

  Na internetu uvidíš obojí, ale správně je vikinský. U přídavných jmen zakončených na -ng, -nk(y), ... se totiž koncové g- či -k dle pravidel pravopisu jednoduše odstraní. Nezapomeň ale, že i tohle pravidlo (jak jinak) má výjimku. Tu tvoří asijská slova jako například pekingský, kde -g zůstává, protože je důležité z hlediska fonetiky slova (výslovnosti). Nezapomeň také, že viking se píše s malým počátečním písmenem, protože vikingové nebyli kmen, ale bojovníci náležící k různým kmenům. Riki či Aska  jsou naproti tomu klany vikinských náčelníků, a proto je v knize najdeš s velkým počátečním písmenem.

  Knižní soundtrack přímo od autorky

  Snad všichni spisovatelé při psaní poslouchají hudbu. Občas se na čtenáře usměje štěstí a autoři řeknou, jakou kapelu při psaní poslouchají nejraději. Když Stephenie Meyer prozradila, že při psaní ságy Stmívání poslouchala kapelu Muse, všichni fanoušci knihy se nadšeně vrhli k jejich poslechu. Skladbu "Supermassive Black Hole" nejspíš díky Stephenie zná celý svět. Ještě lepší než když spisovatelé prozradí své oblíbené hudebníky je ale případ, kdy spisovatel či spisovatelka nasdílí celý knižní playlist, tak jako to udělala Adrienne Youngová ke knize Klan ♥

  Pojď se s námi zamyslet

  O čem je podle tebe Klan? Jaká témata v něm můžeme vidět? A víš vůbec, co jsou literární témata? Literární téma je myšlenka, kterou si můžeš jednoduše představit jako zprávu, kterou spisovatel zašifroval do textu a kterou se snaží svému čtenáři předat. V textu ji nenajdeš jednoduše napsanou, musíš ji z něj pochopit. Proč? Protože jenom špatní spisovatelé ti řeknou "láska bolí" - ti dobří ti to ukáží a umožní ti to s hrdiny příběhu prožít. Nezapomeň, že stejně jako v životě řešíš najednou několik situací, tak i v dobré knize málokdy najdeš jen jedno téma. Pořád tápeš? Youngová už ti u své knihy napověděla, když v rozhovoru, ze kterého jsme výše citovaly, řekla, jakou myšlenku by si čtenář měl z knihy Klan odnést. Tou myšlenkou je, že změna není špatná, právě naopak. Vidíš v Klanu téma změny? Nebo v knize vidíš jiná témata? Zkus se při čtení zamyslet a po přečtení knihy vypsat alespoň tři témata, která se v knize opětovně objevují a nejlépe také místa či situace, ve kterých se dané téma projevuje. A pokud ti to dělá problémy, nevadí, zaskoč na Goodreads do naší skupiny a zeptej se ostatních, co v knize vidí. Společně se lépe hledá.

  You have fire in your blood.

  Chceš si s námi povídat o Klanu?

  Únorový balíček je pořád ještě na prodej v našem e-shopu. Kromě Klanu v něm najdeš ještě knihu Romeo a Julie od Williama Shakespeara, voňavý a chutný dárek, který tě potěší, pokud máš rád/a spisovatelku Mary Shelley a klasickou literaturu, dvě krásné placky pro každého správného knihomola, a náš ručně šitý pytlík na knihu a jiné drobnosti ♥ V neposlední řadě získáš taky možnost přidat se do našeho literárního klubu na Goodreads, kde spolu obě knihy budeme číst a rozebírat.

  Yay BOOKS - dubnový balíček (2019)

  Dubnový Yay BOOKS bude jeden velký #yayzazitek. Jdeš do toho s námi? v balíčku najdeš fantasy román Gilded Wolves v anglickém jazyce , vyšel v prosinci 2018 a ti, kdo si ho zamilovali, ho přirovnávají k Šesti vranám; pokud chceš vědět o knize víc, zaskoč do Tajemné komnaty, kde se ke knize skrývá bonusový obsah knihonáramek , který ladí ke knize, protože nám ho Marťa vyrobila na míru ♥ záložku , kterou si tu novou knižní krásku budeš moct založit nádhernou nálepku ke knize  Šest vran od Leigh Bardugo

  680,00 Kč 799,00 Kč

  Yay BOOKS - únorový balíček (2019)

  Doprodej našeho zamilovaného únorového balíčku. historický fantasy román Klan , ve kterém se hrdinka nebojácně ohání mečem a sekyrou (kniha je v českém jazyce ) shakespearovskou tragédii o lásce na první pohled Romeo a Julie černý čaj (indický assam s kakaovými boby, vanilkou a měsíčkem) od Literary Tea Company s citátem Mary Shelley dvě úžasné placky od divoké tužky  (placka knihomol a druhá, náhodným losem vybraná placka - buď "tento odznak je viteál" nebo "tolik knih, tak málo času") už tradičně náš ručně šitý pytlík na knihu a jiné drobnosti V ceně balíčku není zahrnuto balné a poštovné. Spolu s balíčkem obdržíš heslo do našeho literárního klubu na Goodreads ♥

  680,00 Kč 799,00 Kč

   SISTERHOOD IS SURVIVAL


   Sesterstvo znamená přežití

   Držíš v ruce vánoční Yay BOOKS knihu a ptáš se, co že to je zač? Tak to jsi tady správně. Pro začátek si pusť knižní trailer, ať se na knihu naladíš. Připraven/a?  Tak se ponoř do čtení. A občas si odběhni zpět sem, do Tajemné komnaty, kde se dozvíš víc o autorce, historii námořnických románů, nejmladší mořeplavkyni na světě, o SEAFIRE postavě Lovely Hime, nebo třeba o důležitosti diverzity v YA fikci. 


   I've been captivated by the ocean my entire life; I grew up in a Navy family, I learned to sail and SCUBA dive as a teen, so I started this project with a ton of background information. I also started this project with a lot of questions: what is life like on a warship? What kind of technology might change ships in the future? What might a post-apocalyptic world look like if we'd been successful in developing wide-spread, sustainable technologies? What if we developed those technologies too late to save society?

   - Natalie C. Parker on writing SEAFIRE 

   Něco o Natalie C. Parker, autorce SEAFIRE

   Natalie se narodila do námořnické rodiny, a tak není divu, že se v trilogii SEAFIRE rozhodla vytvořit postapokalyptický svět, ve kterém hrdinky prakticky celý svůj život tráví na lodi uprostřed nekonečného oceánu. Vystudovala anglickou literaturu a genderová studia a už přes osm let pracuje jako koordinátorka eventů. V současné době žije se svou ženou a YA spisovatelkou Tessou Gratton (série Krvavé deníky) uprostřed Kansasu a společně zaštiťují Madcap Retreats - projekt, který přináší spisovatelům možnost na nějakou dobu zmizet z našeho hektického světa do předem vybrané lokace, která se tak pro ně stává kreativním útočištěm. Natalie má také instagramový účet, který potěší každého milovníka koček, a svůj vlastní Tumblr, kde můžeš najít spoustu fotek a obrázků doplňujících SEAFIRE, ale třeba také tipy na knižní YA novinky.


   Chceš se dozvědět víc o Natalii a o SEAFIRE? Tady máš pár interview a podcastů v angličtině:   Laura Dekkerová

   Nejmladší mořeplavkyně na světě

   Dnes 23letá rodačka z Nizozemska je vůbec nejmladším člověkem, který sám obeplul svět. Na cestu se vydala, když jí bylo pouhých 14 let, a po 518 dnech ve věku 16 let své dobrodružství zakončila. Cesta ke splnění Lauřina snu - obeplout sama na jachtě celou zeměkouli - nebyla vůbec snadná. Holandské úřady jí nejdřív cestu nechtěly kvůli jejímu věku povolit. Laura proto na protest utekla - jak jinak než na jachtě - z rodného Utrechtu a odplula do Nizozemských Antil v Karibiku. Po dalších soudních tahanicích nizozemské úřady nakonec Lauře cestu povolily. Pokud tě zajímá Lauřina sólo plavba, mrkni na krátký trailer k dokumentu, který její cestu mapuje. A pro správné knihomoly máme skvělou zprávu: Laura o své cestě napsala knihu One Girl, One Dream a je aktivní i na svém blogu (v AJ).


   Lovely Hime 

   Členka posádky Mors Navis

   Lovely Hime je nejen nepostradatelnou členkou posádky Mors Navis,* ale také mluvčí znakového jazyka. Protože Natalie C. Parker svůj fantasy svět (prozatím) nijak neprovázala s naším současným světem, můžeme se jen dohadovat, jaký znakový jazyk Lovely Hime používá. Cože, ono jich je víc?! Ano, stejně jako ve světě slyšících existují různé jazyky, tak i znakové jazyky mají své odlišné podoby. Proto existuje český znakový jazyk, anglický znakový jazyk, německý znakový jazyk, atd. Pokud tě zajímá, jak se řekne moře v českém znakovém jazyce (ČZJ) a jak třeba v tom americkém (ASL), tak se koukni na stránky ruce.cz. Super je, že se neslyšící v současné době mohou spolehnout nejen na své ruce, ale třeba i na pomoc chytrých telefonů a speciálních aplikací. A co pro neslyšící můžeš udělat ty? Můžeš si přečíst, jak komunikovat s neslyšícími, nebo se třeba naučit základy českého znakového jazyka. Pro Android i iOS existuje aplikace Znakujte s Tamtamem. A pokud tě znakové jazyky zaujaly, můžeme ti doporučit hned dvě věci: seriál Záměna (2011-17), kde jsou po narození v porodnici nešťastnou náhodou zaměněny dvě dívky - Bay a Daphne. Zatímco Bay vyrůstá v bohaté čtvrti se svou matkou, otcem a bratrem, Daphne, která ve svých třech letech ztratí v důsledku nemoci sluch, vyrůstá v chudé čtvrti a chodí do školy pro neslyšící. Když se obě rodiny dozví pravdu a jejich světy se střetnou, začne to být teprve zajímavé. V seriálu se mluví americkým znakovým jazykem a jeden díl je dokonce celý natočený beze zvuku, tedy tak, jako kdyby se odehrával z pohledu neslyšícího člověka. No a nakonec ti můžeme vřele doporučit knížku El Defao od Cece Bell, komiks o tom, jaké to je, když člověk vyrůstá se sluchovým postižením.

   * mimochodem - název lodě Mors Navis pochází z latiny, mors znamená smrt a navis loď; jméno Hime pro změnu pochází z japonštiny, ve které Hime označuje mladou dívku vznešeného původu - princeznu/princezničku, doslova lze tedy jméno Lovely Hime přeložit jako Půvabná Princezna

   Rozmanitost v YA literatuře

   Aneb proč je důležitá a co nám přináší

   Rozmanitost či různorodost v literatuře, častěji však diverzita, to je termín, který přibližně od roku 2014 víří vody internetu v souvislosti s dětskou a YA literaturou. Co se za těmihle slovy vlastně skrývá? Všechno, co bylo dřív v dětské literatuře nemyslitelné či nevídané. Postavy v YA románech, které se zasazují o diverzitu, jsou často z různých menšin, ať už sexuálních, etnických, rasových, či náboženských. Jsou neslyšící. Mají zdravotní či psychické problémy, se kterými se musí každodenně vypořádávat. Jejich rodiče pochází z Vietnamu. Objevují svou sexualitu. Vyrovnávají se se smrtí blízké osoby. S tragickou střelbou na škole. S rozvodem rodičů. S rasismem. Jejich životní příběhy narušují stereotypy a umožňují nám, čtenářům, nahlédnout do života někoho, kdo je tak trojrozměrný, jak jen to jde. A pokud se potýkáme s podobným problémem, dávají nám pocit sounáležitosti, který je v dnešním světě roztříštěných sociálních vztahů tak moc potřeba.

   Ženy na palubě nehledej

   Námořnický žánr postavený na hlavu

   Vznik žánru námořnické literatury se sice datuje do devatenáctého století, ale protože lidstvo bylo a je mořem, piráty a životem na lodi fascinováno takřka odjakživa, můžeš najít zárodky námořnické literatury už v řeckých eposech jako je Homérova Odyssea (cca 8. století) a nebo třeba v anglosaské literatuře (cca 10. století). Tak třeba v elegii nazvané "The Seafarer" (česky "Námořník"), kterou najdeš v Exeterské knize, námořník melancholicky rozpráví o útrapách, ale i radostech života na moři. 

   over the whale's realm,

   the surfaces of the earth; comes again to me

   ravenous and greedy; the solitary flier calls out,

   incites irresistibly the heart onto the whale-way,

   over the waters of the sea

   - "The Seafarer"

   Pokud bys ale v tradičních námořnických románech hledala ženské hrdinky, hledala bys marně. Spisovatelé jako James Fenimore Cooper (Lodivod), Herman Melville (Bílá velryba), nebo třeba Joseph Conrad (Lord Jim) psali své knihy pro mužské čtenáře. Jejich romány se tak točí kolem mužských hrdinů a jejich hrdinských činů a ženy se v nich objevují jen okrajově, většinou pak v roli manželek, které na své hrdinské manžely čekají způsobně na souši. A pokud se žena přece jen v románu objeví na palubě lodi, přinese obvykle celé posádce neštěstí. 

   SEAFIRE: muže na palubě nehledej

   Až si přečteš román SEAFIRE z pera Parkerové, zjistíš, že žánrové hranice námořnické literatury fascinujícím způsobem překračuje. Světoznámá pověra, podle které přítomnost ženy na palubě pobouří vodní božstvo a strhne na loď a celou její posádku hněv v podobě zničující bouře, jednoduše ve světě SEAFIRE neexistuje. Ženy se nemusí převlékat za muže, aby se mohly k posádce Mors Navis přidat - právě naopak. Holky na palubě je vítají s otevřenou náručí, posádka nově příchozí dívky vítá a dává jim pocit bezpečí a obrovské dávky sounáležitosti. Dívky, které na palubě Mors Navis najdeš, si totiž moc dobře uvědomují, že život na moři není o genderu, ani o pověrách, ale o schopnostech posádky. Muži na palubě Mors Navis nejsou vítáni, podobně jako ženy v "klasických" námořnických románech, ne však kvůli pověrám nebo genderu čtenáře, ale jednoduše proto, že představují nebezpečného, život ohrožujícího nepřítele.  


   Tři otázky k zamyšlení

   1. Četl/a jsi v nedávné době některou contemporary YA knížku zabývající se současnými problémy (např.: Vypálená nenávist)? Myslíš si, že takové knížky má cenu číst? Proč ano, případně proč ne?

   2. Co se podle tebe stane v pokračování SEAFIRE?

   3. Caledonia musí v SEAFIRE řešit situaci, která jde proti veškerým zásadám a pravidlům, co nastavila pro sebe a celou posádku Mors Navis. Jak její chování hodnotíš ty? Ztotožňuješ se s ní, nebo je ti bližší přístup Pisces?

   "Never underestimate the girls of this world."

   Máš moře v krvi?

   Kniha SEAFIRE tě zaujala a chtěl/a bys ji mít doma? I s podpisem autorky si ji ještě stále můžeš zakoupit, schovává se mezi knihomolskými dárky, co nám zbyly z minulých balíčků.

   Ẹ ku abọ! 

   Držíš v ruce knihu z našeho listopadového Yay BOOKS balíčku? Super! V Tajemné komnatě se totiž právě objevil bonusový obsah ke knize. Co tady najdeš? Třeba soundtrack, který se perfektně hodí ke čtení; test, který ti odhalí, do jakého klanu mažiů patříš; a nebo třeba vysvětlení konceptu afrofuturismu.

   Tomi Adeyemi, autorka Dětí krve a kostí, se narodila a vyrostla v Chicagu, vystudovala anglickou literaturu na Harvardu a následně získala stipendium ke studiu západoafrické mytologie v Brazílii. Podle svých vlastních slov se jako dítě nigerijských rodičů nejprve snažila splynout s davem a o své nigerijské kořeny se nezajímala; její přístup se změnil až s věkem. Adeyemiové znovu nalezené africké kořeny a tíživá situace v Americe nakonec daly vzniknout Dětem krve a kostí, knize, kterou právě držíš v ruce. Děti jsou prvním románem z fantasy trilogie Oriša a sama autorka je v interview pro "The Sunday Morning Herald" označila za "zamilovaný dopis kulturnímu dědictví Afriky." Učarovaly už tisícům čtenářů, pod hlavičkou Fox 2000 se chystá také filmová adaptace. Tak na co ještě čekáš? Pusť se do čtení! A když si zrovna budeš dávat oddechovou přestávku, mrkni na náš bonusový materiál ♥


   Soundtrack ke knize

   Probrouzdaly jsme YouTube vody a vytvořily pro vás soundtrack, který se podle nás hodí ke čtení Dětí krve a kostí. Koho v něm najdete? Ženské zpěvačky z Afriky a zpěvačky s africkými kořeny původem z USA, nebo třeba z Francie. Cestu Amari a Zélie totiž nejlépe doplní právě ženy, které za sebou taky mají kus cesty ve světě, který jim to kvůli barvě pleti, ale i kvůli genderu, nijak neulehčuje.

   Nejvíce písní uslyšíte od sesterské dvojice Ibeyi, protože ty nás prostě dostaly. Dvojčata Lisa-Kaindé a Naomi Diaz se narodily v Paříži, kořeny mají ale kubánské, venezuelské a tuniské. Své magické písně zpívají v angličtině, francouzštině, španělštině a jorubštině a velmi často vycházejí právě z africké mytologie a kultury. Doporučujeme se podívat minimálně na jejich videoklip k písni "River." Vaší pozornosti by ale neměly uniknout ani zpěvačky jako například jazz/indie popová Aṣa, která je nigerijsko-francouzského původu, hiphoperka  Nitty Scott s latinoamerickými a africkými kořeny, rapperka Sa-Roc, nebo třeba hip hop/soul/R&B duo OSHUN. Většina vybraných hudebnic pracuje s kulturním dědictvím Afriky, případně také s estetikou afrofuturismu, zároveň jsou silně feministické a ve svých písních se snaží povzbudit ženy k otevřenému vnímání sebe sama. U hudebního dua OSHUN doporučujeme zhlédnout videoklip, nebudete litovat. Oshun je mimochodem jednou z bohyní jorubské mytologie, a to bohyní řeky spojovanou s vodou, láskou, čistotou a plodností. Videoklip doporučujeme zhlédnout i u Nitty Scott a její písně "La Diaspora," který sama zpěvačka označila za krátký film o "Černoušce v říši divů" ("Negrita in Wonderland"). 


   Jorubština

   Jazyk, kterým mluví v Dětech mažiové, vypadá se všemi těmi tečkami a čárkami docela složitě, že jo? Ale taky strašně zajímavě! Co si takhle dát hodinu jorubštiny? V tomhle videu se můžeš naučit alespoň pozdravy :) 

   Do jakého klanu patříš?

   Mažiové v Dětech spadají pod různé klany, a to podle toho, jaké mají síly. Podle daných sil potom také užívají některý z titulů (například: mažiové ohně mají titul "spalovač"). Určitě tě napadlo, že by bylo super vědět, kam bys asi tak patřil/a ty, že? Nás taky! Super je, že na stránkách nakladatelství Macmillian si můžeš udělat test a zjistit to. Tak co, kolik z vás v sobě skrývá netušené síly?


   Afrofuturismus

   Afrofuturismus zmiňujeme proto, že se o něm v současnosti čím dál tím víc mluví a s velkou pravděpodobností na něj narazíš, pokud se rozhodneš vygooglit si něco víc o Dětech v angličtině. Jde o kulturní koncept s přesahem do všech možných oblastí – od filozofie po politiku. Afrofuturismus lze popsat jako optickou čočku, skrze kterou je nahlížena a transformována minulost i budoucnost Afroameričanů. Jinými slovy, estetika afrofuturismu svět Afroameričanů přetváří do takového, jaký by v jejich očích mohl či měl být. 

   Koncept astrofuturismu vznikl na počátku 30. let a za dobu své existence vyrostl do nevídaných rozměrů – dříve se o něm mluvilo převážně ve spojitosti s žánrem sci-fi, dnes se do něj zahrnuje například i hudba, žánr poezie, či právě žánr fantasy. Jeho cílem je přivlastnit si nazpět to, co bylo Afroameričanům zakazováno, upíráno, či uzmuto – ať už jde o historii, kulturu, nebo "pouhé" zviditelnění černošského obyvatelstva.

   Jak afrofuturismus lépe pochopit? Vzpomeň si na nadvládu Voldemorta a na to, jak se za jeho nadvlády v Bradavicích zcela přestala vyučovat mudlovská studia. Mudlové jako kdyby přestali existovat; pokud o nich někdo mluvil, musel o nich mluvit opovržlivě, či je zesměšňovat. Čarodějky a kouzelníci z mudlovských rodin byli pronásledováni, zatýkáni, byly jim zabavovány hůlky. Poté, co byl Voldemort poražen, klidně mohl vzniknout směr mudlofuturismus. Ten by se snažil roky Voldemortovy nadvlády kompenzovat tvorbou uměleckých děl, ve kterých by čarodějky a kouzelníci z mudlovských rodin, jejich historie, budoucnost, nebo třeba kultura, byly v rozkvětu. Vznikl by například román, ve kterém by všichni čarodějové a kouzelníci byli původem z mudlovských rodin, a nikdo by to nepovažoval za špatné, právě naopak. Přečtením takového románu by pak čarodějky a kouzelníci z mudlovských rodin ukotvili sami sebe a svou existenci ve světě, který jim ji dlouhou dobu upíral. 

   Mapy v knihách – kdo by je nemiloval?!

   Krásné mapy v knihách, to je naše. Věděl/a jsi ale, že mapa Oriši je vlastně fantaskní verzí mapy Nigérie? Tady se můžeš podívat, nakolik se mapy liší, jaká místa Tomi Adeyemiová z Nigérie přenesla do světa Oriši, a třeba se i zamyslet nad tím, proč tomu tak je.

   Porovnej mapu Nigérie s mapou Oriši, kterou najdeš v knize.


   Black Lives Matter

   Určitě už jsi o hnutí Black Lives Matter (BLM) slyšel/a. Ale protože je ve spojitosti s Dětmi často zmiňováno, bude dobré si připomenout, o co vlastně jde. 

   Hnutí BLM vzniklo v roce 2016 v reakci na násilí páchané na afroamerické komunitě. BLM je inkluzivní a intersekcionální, což znamená, že brání životy všech v černošské komunitě — "queer, ale i trans lidí, handicapovaných osob, ilegálních přistěhovalců, osob se zápisem v trestním rejstříku, žen, ale také všech, kdo se genderově nevymezují." Aktivismem bojují proti systematickému společenskému útlaku vůči afroamerické komunitě, který v mnoha případech vede k přímé záhubě Afroameričanů.  

   Tomi Adeyemi ve své autorské poznámce na konci Dětí krve a kostí zmiňuje některé oběti násilí na Afroameričanech a volá po povstání a vzdoru Afroameričanů proti činům z nenávisti a strachu, které jsou na nich dnes a denně páchány. Její román v sobě tedy nese nejen prvky fantazie a afrofuturismu, ale také prvky doutnajícího vzteku všech Afroameričanů, kteří stojí tváří v tvář útlaku ze strany většinové společnosti. Podobně jako BLM i Tomi Adeyemi vyzývá své čtenáře k tomu, aby násilí netolerovali a vydali se společně bojovat proti zlu – ať už protesty či jinou formou aktivismu. 

   Pokud tě hnutí BLM zaujalo, určitě se podívej na jejich stránky, kde se dozvíš víc o tom, co dělají. A pokud tě zajímá, jaký dopad má společenský útlak Afroameričanů na běžného afroamerického teenagera, jeho rodinu a kamarády, určitě v listopadu sáhni po všemi oceňované knize Vypálená nenávist od spisovatelky Angie Thomas, kterou vydá nakladatelství YOLI. 

   Teď mě chaos obklopuje ze všech stran, s každým dechem, s každým úderem srdce. 

   Ještě nemáš Děti krve a kostí?!

   Děti krve a kostí ještě nemáš, ale moc rád/a by sis je koupil/a? Tak to jsi tady správně. Pořád ještě nám zbývá pár kousků našeho listopadového balíčku. Kromě románu Děti krve a kostí v něm najdeě také dva knihomolské dárky: tím prvním je voňavá svíčka z dílny Abyss Candle navržená přímo pro knihu Děti krve a kostí (voní po grepu a skořici ♥ a zlatostříbrně se třpytí), tím druhým dárkem je pak náš vlastní plecháček s ilustrací draka ležícího na knihách a s nápisem knihy, dobrý čaj & podzim. Nechybí ani oblíbený, ručně šitý obal na knihu, tentokrát černobílý s červenou stužkou.

   Yay BOOKS - listopadový balíček

   DOPRODEJ Listopadový balíček obsahuje: • YA fantasy knihu Děti krve a kostí (v českém jazyce ) • svíčku Ikú clan od Abyss Candle  vytvořenou speciálně pro náš balíček • plecháček s čínským drakem a nápisem knihy, dobrý čaj & podzim  – jde o náš vlastní návrh a jinde nelze zakoupit • krásný, ručně šitý obal na knihu a jiné drobnosti V ceně balíčku není zahrnuto poštovné ani balné.

   680,00 Kč 799,00 Kč

    Všichni jsme děti krve a kostí.

    Selam,* knihomole! 

    .Ať už ses dostal/a do tajemné komnaty zasyčením a nebo vykopnutím dveří, jsi tady. Rozhlédni se kolem, projdi všechna zákoutí a užij si zážitkový materiál ke knize Kiersten White s názvem And I Darken (česky Temnota, vydá nakladatelství CooBoo 16. 9. 2018)

    *selam znamená v turečtině "ahoj"


    Kiersten White o hrdinkách v YA literatuře

    Kiersten White napsala pro Goodreads kratičkou esej o tom, proč je Lada taková, jaká je. Tady je přeložený závěr článku, kterému tleskáme. Ale za přečtení stojí určitě celý, už jen proto, že White mluví o literárních vzorech pro své ženské hrdinky:

    V laskavosti, v ženskosti, v něze je obrovská síla. Je však nasnadě, aby i hněvu v životě dívek bylo konečně přiřknuto jeho právoplatné místo. Kašlat na sympatické a milé holky. Chci, aby moje hrdinky byly rozhodné, neústupné, i kruté. Chci, aby si přivlastnily ty části světa, které jim byly dosud odpírány. Chci, aby byly nositelkami děje a aby mohly projevit stejné emoce, které vštěpujeme mužským postavám. Chci, aby naše hrdinky nepotřebovaly ničí svolení k tomu být člověkem.  


    Chceš se o historickém pozadí And I Darken dozvědět víc? 

    Tady máš výběr zajímavých článků, kde se dozvíš, kdo byli Janičáři, něco z historie Osmanské říše, proč je v rumunské kultuře důležitá modrá barva, a taky proč se v And I Darken vůbec mluví o dracích.


    3 otázky ke knize

    Společně se čte nejlépe, nemáme pravdu? Proto na naší budoucí Goodreads skupině najdeš sekci, ve které se bude debatovat o knize z balíčku. A kdo ví? Pokud bude zájem, možná budeme za nedlouho debatovat i naživo :) Prozatím se s námi můžeš pokusit vymyslet odpovědi na tyhle tři otázky, které nám osobně vrtají hlavou:

    1. Myslíš, že by tě kniha bavila stejně, kdyby byl v hlavní roli mužský hrdina? Proč ano/ne?
    2. Napadá tě nějaká jiná knižní, filmová či televizní hrdinka, která se nebojí naštvat?
    3. Jak podle tebe vypadá silná ženská postava?

    Kdo se v tobě skrývá?

    Je libo soundtrack ke knize?

    Přenes se spolu s Ladou a Radu do Osmanské říše. Poslechni si u čtení And I Darken tradiční tureckou hudbu, která vznikala u sultánských dvorů na přelomu 17. a 18. století.

    And I Darken na knižní záložce

    K dobré knize patří dobrá záložka. A my věříme, že nejlepší je záložka tématická. Proto Nikol pro tenhle knihomolí balíček nakreslila záložku inspirovanou právě And I Darken. Samozřejmě ji pro tebe mohla i vybarvit a rovnou jsme ji mohly přihodit k dárkům, ale... to bys, drahý knihomole, přišel o tuhle zábavu. Záložku vytiskni (buď doma na tiskárně, nebo přímo v tiskárně – tam si můžeš zažádat i o tisk na papír o vyšší gramáži tak, aby záložka byla po vytištění pevná), vybarvi a případně se nám s ní i pochlub s hashtagem #yayzalozka. Moc rády uvidíme, jak jsi záložku vyzdobil/a. Nebo si záložku vytiskni na barevný papír, podlep ji pevnou čtvrtkou a voilá, záložka je hotová.

    PS: nezapomeň záložku po nalepení na pevný papír zatížit, aby se nezkroutila (aneb je na čase využít všechny ty hardbacky, co se ti povalují po zemi, protože už prostě v knihovně není místo ;)) 

    Klíč k záložce

    Záložka, kterou máš před sebou, není jen tak ledajaká. Vznikala tak, aby se doplňovala s knihou, kterou máš právě v ruce. Chceš rozklíčovat, co na ní je? Tak čti dál!

    Kytky, lístky, a tak 

    Vzory na záložce jsou inspirované tradiční rumunskou keramikou. Proč? Protože Valašsko (Wallachia), odkud Lada a Radu pochází, se nachází na jihu dnešního Rumunska. Jde vlastně o historické a geografické území podobné například naší Moravě.

    Rumunská keramika

    Rumunská keramika se nebojí barev – na talířích a miskách najdeš vzory v oranžové, červené, hnědé, zelené a modré. Pozadí bývá obvykle bílé. Nejznámější rumunskou keramikou je pravděpodobně ta z oblasti Horezu (koukni na video vlevo), která byla v roce 2012 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

    Draci

    Proč jsou na záložce dva draci? Valašský vojvoda Vlad III. Tepeš (v And I Darken historickou postavu Vlada Tepeše zastupuje Lada) byl synem Vlada II. známého pod přezdívkou Dracul, neboli Drak. Přezdívku si vysloužil poté, co se stal, spolu s dalšími cca 26 šlechtici, čenem Dračího řádu – rytířského řádu, který si dal za cíl bojovat proti Turkům a ochraňovat křesťanství. Se smrtí zakladatele řádu, krále Zikmunda Lucemburského, sice Dračí řád zanikl, ale to Kiersten White nezastavilo v tom, aby Ladě přiřkla otcův dračí přídomek také. Koneckonců – když jako Draka znali Lady nepřátelé jejího otce, proč by pod takovou přezdívkou nemohli znát i ji?